Chứng chỉ

Công văn của sở xây dựng

Giấy đăng ký kinh doanh

Huấn luyện và sát hạch kỹ thuật an toàn điện: 

 

Chứng nhận quản lý vận hành nhà chung cư:

Hình ảnh thẻ nhân viên kỹ thuật Quản lý chung cư Hải Phòng: