8 nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư không phải ai cũng biết

8 nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư không phải ai cũng biết

Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc pháp luật quy định. Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư không được trái pháp luật về nhà ở, pháp[...]

Hình ảnh Ban quản lý điều hành Chung cư (năm 2021)

Hình ảnh Ban quản lý điều hành Chung cư (năm 2021)

LEXICO luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa cho sự thành công và phát triển của công ty trong hiện tại và tương lai.

Một số đề xuất nhằm phát triển thị trường bất động sản ở Thành Phố Hải Phòng

Một số đề xuất nhằm phát triển thị trường bất động sản ở Thành Phố Hải Phòng

Báo Kinh tế và dự báo - Số 5 tháng 2/2017 (645) - Năm thứ 50. Tác giả: Lê Va Xi 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ nhà chung cư của người tiêu dùng Việt Nam - tại các đô thị quy mô trung bình - nghiên cứu tại Hải Phòng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ nhà chung cư của người tiêu dùng Việt Nam - tại các đô thị quy mô trung bình - nghiên cứu tại Hải Phòng

Báo Công thương - Tạp chí, cơ quan thông tin lý luận của bộ Công thương - Số 1 tháng 1/2017. Tác giả: Lê Va Xi 

Thực trạng và giải pháp chất lượng dịch vụ quản lý nhà chung cư tại Hải Phòng

Thực trạng và giải pháp chất lượng dịch vụ quản lý nhà chung cư tại Hải Phòng

Báo Công thương - Tạp chí, cơ quan thông tin lý luận của bộ Công thương - Số 2 tháng 2/2017. Tác giả: Lê Va Xi - Trương Đình Chiến