Tin nội bộ

Hình ảnh Ban quản lý điều hành Chung cư (năm 2021)

Hình ảnh Ban quản lý điều hành Chung cư (năm 2021)

LEXICO luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa cho sự thành công và phát triển của công ty trong hiện tại và tương lai.

Báo cáo đánh giá đấu thầu SHP Plaza

Báo cáo đánh giá đấu thầu SHP Plaza

Báo cáo đánh giá đấu thầu SHP Plaza của của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lexi

Công văn trúng thầu quản lý SHP Plaza

Công văn trúng thầu quản lý SHP Plaza

Công văn trúng thầu quản lý SHP Plaza của của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lexi

Hình ảnh đối tác khách hàng

Hình ảnh đối tác khách hàng

Một số hình ảnh về đối tác - khách hàng của Công ty TNHH và Thương mại Lê Xi

Huấn luyện đào tạo nhân viên

Huấn luyện đào tạo nhân viên

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện đào tạo nhân viên của Công ty TNHH và Thương mại Lê Xi