Tin nội bộ

Báo cáo đánh giá đấu thầu SHP Plaza

Báo cáo đánh giá đấu thầu SHP Plaza

Báo cáo đánh giá đấu thầu SHP Plaza của của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lexi

Công văn trúng thầu quản lý SHP Plaza

Công văn trúng thầu quản lý SHP Plaza

Công văn trúng thầu quản lý SHP Plaza của của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lexi

Hình ảnh đối tác khách hàng

Hình ảnh đối tác khách hàng

Một số hình ảnh về đối tác - khách hàng của Công ty TNHH và Thương mại Lê Xi

Huấn luyện đào tạo nhân viên

Huấn luyện đào tạo nhân viên

Một số hình ảnh về công tác huấn luyện đào tạo nhân viên của Công ty TNHH và Thương mại Lê Xi

Một số hình ảnh về nhân sự Công ty Lê Xi

Một số hình ảnh về nhân sự Công ty Lê Xi

Một số hình ảnh về nhân sự của Công ty TNHH và Thương mại Lê Xi