Tin nội bộ

Tổng Kết Năm 2022, Chào Xuân Quý Mão 2023 Lexico

Tổng Kết Năm 2022, Chào Xuân Quý Mão 2023 Lexico

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Lê Xi Hân Hoan Tổ Chức Đại Tiệc Tất Niên Tổng Kết Năm 2022 và Chào Xuân Quý Mão 2023.

HỘI NGHỊ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HỘI NGHỊ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Lê xi BAN QUẢN LÝ khu căn hộ SHP Plaza  Tổ chức HỘI NGHỊ CHUNG CƯ THƯỜNG NIÊN năm 2022  Nhiệm Kỳ 2023 - 2025

Hình Ảnh THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ tại Tòa Nhà SHP Plaza Năm 2022

Hình Ảnh THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ tại Tòa Nhà SHP Plaza Năm 2022

BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ phối hợp với Công An Thành Phố Hải Phòng - Phòng cảnh sát PCCC & CNCH  Diễn tập PCCC tại Tòa Nhà SHP Ngày 03/11/2022

Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10/2022

Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10/2022

Chúc mừng ngày doanh nhân việt nam..!

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ SHP PLAZA  KHEN THƯỞNG - BỘ PHẬN VỆ SINH - BAN QUẢN LÝ KHU CĂN HỘ SHP PLAZA

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ SHP PLAZA KHEN THƯỞNG - BỘ PHẬN VỆ SINH - BAN QUẢN LÝ KHU CĂN HỘ SHP PLAZA

BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ SHP PLAZA  KHEN THƯỞNG - BỘ PHẬN VỆ SINH - BAN QUẢN LÝ KHU CĂN HỘ SHP PLAZA