Tin truyền thông

8 nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư không phải ai cũng biết

8 nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư không phải ai cũng biết

Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc pháp luật quy định. Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư không được trái pháp luật về nhà ở, pháp[...]

Một số đề xuất nhằm phát triển thị trường bất động sản ở Thành Phố Hải Phòng

Một số đề xuất nhằm phát triển thị trường bất động sản ở Thành Phố Hải Phòng

Báo Kinh tế và dự báo - Số 5 tháng 2/2017 (645) - Năm thứ 50. Tác giả: Lê Va Xi 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ nhà chung cư của người tiêu dùng Việt Nam - tại các đô thị quy mô trung bình - nghiên cứu tại Hải Phòng

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ nhà chung cư của người tiêu dùng Việt Nam - tại các đô thị quy mô trung bình - nghiên cứu tại Hải Phòng

Báo Công thương - Tạp chí, cơ quan thông tin lý luận của bộ Công thương - Số 1 tháng 1/2017. Tác giả: Lê Va Xi 

Thực trạng và giải pháp chất lượng dịch vụ quản lý nhà chung cư tại Hải Phòng

Thực trạng và giải pháp chất lượng dịch vụ quản lý nhà chung cư tại Hải Phòng

Báo Công thương - Tạp chí, cơ quan thông tin lý luận của bộ Công thương - Số 2 tháng 2/2017. Tác giả: Lê Va Xi - Trương Đình Chiến  

Tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đến sự hài lòng của cư dân

Tác động của các yếu tố chất lượng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đến sự hài lòng của cư dân

Phát triển các khu nhà chung cư đang là xu hướng tất yếu của các đô thị Việt Nam. Sự phát triển chung cư bền vững phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ quản lý vận hành chung cư đảm bảo[...]