Tin truyền thông

Ban quản trị vi phạm quy chế sử dụng nhà chung cư có thể bị xử lý hình sự

Ban quản trị vi phạm quy chế sử dụng nhà chung cư có thể bị xử lý hình sự

TTO - Theo Bộ Xây dựng, ban quản trị nhà chung cư chỉ được chi tiêu quỹ bảo trì chung cư khi kế hoạch bảo trì đã được hội nghị nhà chung cư thông qua và hợp đồng bảo trì được ký[...]

KỸ NĂNG THOÁT HIỂM KHI GẶP CHÁY

KỸ NĂNG THOÁT HIỂM KHI GẶP CHÁY

Kỹ năng thoát nạn khi gặp cháy: “TỰ CỨU HAY ĐỢI CỨU”.

Khi nào ban quản trị chung cư phải khai , nộp thuế ?

Khi nào ban quản trị chung cư phải khai , nộp thuế ?

Ban quản trị tòa nhà chung cư là tổ chức không phải doanh nghiệp nhưng có phát sinh hoạt động cung ứng dịch vụ thì phải kê khai, nộp thuế. 

 ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA CƯ DÂN: NGHIÊN CỨU TẠI HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA CƯ DÂN: NGHIÊN CỨU TẠI HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA CƯ DÂN: NGHIÊN CỨU TẠI HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG

Tiếng nói cử tri |Số 5|: Chuyện tranh chấp chung cư kể mãi đến bao giờ?

Tiếng nói cử tri |Số 5|: Chuyện tranh chấp chung cư kể mãi đến bao giờ?

Tiếng nói cử tri |Số 5|: Chuyện tranh chấp chung cư kể mãi đến bao giờ?