quanlychungcu

Tuyển dụng

Tuyển Dụng Giám Sát Dịch Vụ Tòa Nhà

Tuyển Dụng Giám Sát Dịch Vụ Tòa Nhà

Công ty TNHH TM và DV Lê Xi cần tuyển Giám Sát Dịch Vụ tòa nhà có thể đi làm ngay.

Tuyển dụng nhân viên kế toán Tháng 04 năm 2022

Tuyển dụng nhân viên kế toán Tháng 04 năm 2022

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lexi tuyển dụng: 01 nhân viên kế toán  

Tuyển dụng trưởng ban cho Ban quản lý tòa nhà, cụm chung

Tuyển dụng trưởng ban cho Ban quản lý tòa nhà, cụm chung

Công ty TNHH TM và DVLê Xi cần tuyển Trưởng ban cho Ban quản lý tòa nhà, cụm chung có thể đi làm ngay.

Tuyển dụng tổ trưởng kỹ thuật tòa nhà, cụm chung cư

Tuyển dụng tổ trưởng kỹ thuật tòa nhà, cụm chung cư

Công ty TNHH TM và DV Lê Xi cần tuyển TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT tòa nhà, cụm chung có thể đi làm ngay.

Tuyển dụng kỹ sư trưởng tòa nhà, cụm chung cư

Tuyển dụng kỹ sư trưởng tòa nhà, cụm chung cư

Công ty TNHH TM và DV Lê Xi cần tuyển Kỹ sư trưởng tòa nhà, cụm chung có thể đi làm ngay.