Chủ đầu tư chậm bàn giao quỹ bảo trì có thể bị khởi tố hình sự 2021.

Chủ đầu tư chậm bàn giao quỹ bảo trì có thể bị khởi tố hình sự 2021.

  • Ngày đăng : 29/11/2021
  • 102 lượt xem

Theo bản tin tài chính kinh doanh tối ngày 10/11/2021 trên VTV, Chủ đầu tư chậm bàn giao quỹ bảo trì có thể bị khởi tố hình sự 2021.