Hình Ảnh THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ tại Tòa Nhà SHP Plaza Năm 2022